Hizmetlerimiz

GASTROSKOPİ

Günümüzde 50 yaş üstü ve alarm semptomları (kanama, ekşime, yanma vb.) olan hastalarda rutin olarak yapılan bir işlem olup ortalama 15-20 dk. süren bir işlemdir. Gastroskopi ağızdan ve damardan yapılan rahatlatıcı ilaçlar sonrası yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının incelenmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem esnasında hastanın özellikli alanlarından biyopsi alınır ve bu biyopsi işlemini hasta hissetmez. 1 gün içinde biyopsi sonuçlanır ve duruma göre tedavi planlanır. Biyopsi dışında diğer mide lezyonlarına da müdahale gerektiğinde yapılmaktadır. Komplikasyonları içinde kanama ve delinme en sık rastlanan durumlardır (%1).

KOLONOSKOPİ

Günümüzde 50 yaş üstü ve alarm semptomları(kanama, kabızlık, şişkinlik, kronik diyare vb.) olan hastalarda rutin olarak yapılan bir işlem olup ortalama 30-60 dk. süren bir işlemdir. Kolonoskopi makattan ve damardan yapılan rahatlatıcı ilaçlar sonrası kalın barsağın ve ince barsağın son 10 cm.’sinin incelenmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem esnasında hastanın özellikli alanlarından biyopsi alınır ve bu biyopsi işlemini hasta hissetmez. 1 gün içinde biyopsi sonuçlanır ve duruma göre tedavi planlanır. Biyopsi dışında diğer kolon lezyonlarına da müdahale gerektiğinde yapılmaktadır. Komplikasyonları içinde kanama ve delinme en sık rastlanan durumlardır (<%1).

ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON (EMR) VE ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON (ESD)

Gastroskopi ve kolonoskopi esnasında saptanan poliplerin ve bu zeminde gelişen erken evre tümörlerin tedavisinde kullanılan işlemler olup ortalama 30-120 dakika süren işlemlerdir. Çıkarılması kolay lezyonlar endoskopi ünitesinde sonuçlandırılırken nispeten daha büyük, zor ve olası acil ameliyata geçme durumunda kalınabilecek lezyonlarda ameliyathanede NOTES prosedürler uygulanarak yapılan işlemlerdir. Bu işlemler ile hastaların gereksiz cerrahilere gitmesi engellenmiş olur. Hastanın sonuçları patolojik duruma göre 1-7 gün içinde sonuçlandırılır ve duruma göre takip, ek ameliyat gibi tedaviler programlanır. Hasta bu operasyonlar sonrası genellikle aynı gün taburcu edilmektedir. Komplikasyonları içinde en sık kanama vedelinme vardır (<%1).

PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG)

Ağızdan belli nedenlerle (Alzheimer, SVO, nörolojik durumlar, diğer cerrahi komplikasyonlar) alımı kısıtlanmış hastalara uygulanan bir işlemdir. Ortalama işlem süresi 15-20 dk. olup ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Hastalar aynı gün içinde kaldıklara merkeze yönlendirilmektedir. Komplikasyonları içinde en sık kanama vedelinme vardır (<%1).

KAPSÜL ENDOSKOPİ

Endoskopik işlemlerden kaçınan ve alt-üst GİS endoskopisi ile ulaşılması mümkün olmayan ince barsak kesimlerinin incelenmesi için yapılan bir işlemdir. Ağızdan yutturulan kapsül kamera ile işlem başlatılır ve hastaya takılan alıcı sayesinde hastanın 12 saatlik detaylı görüntüleri CD ye aktarılır. Bu 12 saatlik görüntüleme ile ortalama 120-150 bin adet fotoğraf alınır ve videoya dönüştürülür. Bu işlem nedeni belirsiz GİS kanamaları, ince barsak polip ve tümörleri, ince barsak kökenli inflamatur barsak hastalıkları ve radyasyona bağlı hasarlar vb durumlar saptanır. Tamamen ağrısız bir işlem olup kapsül kamera daha sonra doğal yollarla atılır. 2-3 gün içinde total raporlama yapılarak haustanın tedavi süreci yönlendirilir.

MİDE BOTOKS ve BALON UYGULAMASI

Günümüzde obezite işlemlerinin endoskopik uygulananları arasında en sık bu 2 yöntem kullanılır. Diyet ve egzersiz ile yeterince kilo veremeyen ve süper obez hastaların planlanan cerrahilerine köprü olması için kullanılan bu işlemlerin ortalama süresi 20-40 dk dır. Botoks uygulaması sonrası mide iştah hormon salınımı azaltılarak eklenen diyet ve spor programına hasta yönlendirilir. Balon uygulamasının süresi 6 ay-12 ay arasında olan türleri mevcuttur. Bu iki işlemde ağızdan girilen endoskopi aleti ile yapılır ve hasta işlem esnasında ağrı duymaz. Ancak mide balonu uygulanan hastalar mide rahatsızlıkları (şişkinlik, aşırı baskı vb)ve karın ağrıları hissedebilir. Şayet bu durum ilaç tedavisi ve takip ile düzelmezse balon çıkartılabilir. Komplikasyonlar arasında delinme ve balon patlaması sonrası barsak tıkanıklığı (<%1) vb durumlar olabilir. Kimi zaman hastaların acil operasyona alınması gerekebilir. Ancak bu durumlar çok nadirdir.

24 SAATLİK pH METRE ve ÖZOFAGEAL  MANOMETRE

Günümüzde bu işlemler özofagusa sirayet eden reflü hastalığı ve üst GİS sisteminin fonksiyonel bozukluklarının tanısında ve tedavi planlanmasında kullanılmaktadır. pH metre ve manometre işleminde 2-3 mm kalınlığında burundan girilerek hastanın çok az hissedeceği bir rahatsızlık ile yapılır. Manometre işlemi toplamda 20-30 dk sürer ve hastaya işlem esnasında su yutma gibi bir takım basitt egzersizler yaptırılır. pH metre işleminde hastaya bir alıcı yerleştirilir ve 24 saatlik kayıt alındıktan sonra işlemin raporlanması yapılır. Her 2 işlem de 1 gün içinde sonuçlandıktan sonra hastanın reflü hastalığı varsa operasyonuna gerek olup olmadığı veya operasyonun türü, başka fonksiyonel bozukluklar varsa ona göre tedavi planlaması yapılır. Komplikasyon oranı yok denecek kadar azdır.

ERCP ve ENDOSKOPİK ULTRASON

ERCP ve endosonografi işlemleri gastrointestinal sistemin hepatopankreatobiliyer sisteminin bazı hastalıklarının tedavi ve nadiren tanısında kullanılan işlemlerdir. Genellikle bu işlemler birbirini tamamlayıcı veya tek başına kullanılır. En çok safra yolları taş, tümör ve yaralanmaları, pankreas tümör ve benign hastalıklarında kullanılırlar. Her ultrason işlemi yapan kişinin özellikleri ölçüsünde verim sağladığından bu işlemlerin de ehil ellerde ve mümkünse gastroenteroloji cerrahı ve gastroenteroloğun multidispliner denetimi ve gözlemi altında yapılması başarı şansını arttırır. İşlem süresi 30- 120 dk arasında olabilir. Bu işlemler komplikasyona açık ve nadiren ölümle sonuçlanan daha ağır işlemler olup işlemlerden sonra uzun dönem yatışlar, ameliyatlar ve tedaviler gerekebilir.

ANOREKTAL MANOMETRİ VE ANOREKTAL USG

Bu 2 işlem anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının tanı ve ileri tedavilerinin planlanmasında kullanılır. Anorektal manometri ile kabızlık ve inkontinans başta olmak üzere pekçok benign hastalığın tanı ve tedavi planlaması yapılır. Anorektal USG ise daha çok makat yaralanmaları sonrası kas yapılarının incelenmesi, komplike fistül yollarının haritalanması ve anorektal tümörlerin preoperatif evrelenmesi ve endoskopik çıkarım uygunluklarının denetlenmesi için kullanılır. İşlem süreleri 20-50 dk olup ağrı beklenmez. Komplikasyon oranları yok denecek kadar azdır.

GASTROİNTESTİNAL STENTLEME VE DİLATASYON

Bu işlemler ile pasajı kapalı yolların açılması ve kaçakların düzenlenmesi gibi ağır durumların düzeltilmesi planlanır. Başarı şanslarının hastanın genel durumu ve hastalığın durumu belirler. Hastaların işlemler sonrası hastanede uzun dönem yatması gerekebilir. Multidisipliner yaklaşım ile başarı şansı artar. Ortalama işlem süresi 20- 120 dk olup kimi zaman işlemlerin ameliyathanede yapılması gerekir. Ağrı tolere edilmeyecek kadar çok değildir. Komplikasyon ve ölüm oranını hastanın bulunduğu durum belirler.

POEM

Endoskopik yolla akalazya hastalığının ameliyatı için kullanılan bir işlem olup NOTES prosedürü olarak anılır ve ameliyat ilişkili durumlar gelişebilir. Ortalama işlem süresi 60-180 dk dır. Bu işlem sonrası uzayan yatışlar gerekebilir. Ölüm dahil pekçok komplikasyona açık bir işlem olup genellikle hastalar tarafından yüksek iyileşme oranları ile tolere edilir.

www.drsuleymanorman.com

Doç. Dr. Süleyman Orman muayenehanesi ile afiliyedir.


Küçükbakkalköy Mah. Efe Sok. No: 6 Ataşehir/ İstanbul


İrtibat, Randevu ve Fiyat Bilgisi için;

Sekreterya Tel: 0505 868 97 67

e-mail: suleymanorm@hotmail.com

WhatsApp-Logo.png
yl-1.png