Uzmanlık Alanları

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Özofagus Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi     
  ( Özofagus Kanserleri ve Neoplazileri, Akalazya, Özofagus Disfonksiyonu Hastalıkları, Gastroözofageal Reflü Hastalığı)

 • Mide Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi                     
  ( Mide Kanserleri ve Neoplazileri, Mide Disfonksiyonu Hastalıkları, Peptik Ülser Hastalığı)

 • Safra Yolları ve Kesesi Cerrahisi

 • Pankreas Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi             
  ( Pankreas Kanserleri ve Neoplazileri, Kronik Pankreatit)

 • Karaciğer Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi             
  ( Karaciğer Kanserleri ve Neoplazileri, Portal Hipertansiyon)

 • İnce Barsak Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi         
  ( İnce barsak Kanserleri ve Neoplazileri, İnce Barsak Disfonksiyonu Hastalıkları)

 • İltihabi Barsak Hastalıkları Cerrahisi                           
  (Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit)

 • Kalın Barsak Benign ve Malign Hastalıkları Cerrahisi        
  ( Kalın Barsak Kanseri ve Neoplazileri, Kronik Kabızlık Cerrahisi, Anorektal Disfonksiyon Hastalıkları, Perianal Fistül Cerrahisi)

Laparoskopik Cerrahi Tanı ve Tedavi Amaçlı Sindirim Sistemi Endoskopisi

 • Tanısal ve girişimsel Gastroskopi                                        
  ( Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Endoskopik Submukozal Diseksiyon)

 • Tanısal ve girişimsel Kolonoskopi                                       
  ( Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Endoskopik Submukozal Diseksiyon)

 • Endoskopik Retrograd Kolanjopankreatografi ( ERCP)

 • Gastrointestinal Sistem Ultrasonografisi

 • İntraoperatif Ultrasonografi

 • Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

 • Anorektal Manometri

 • Özofageal Manometri

 • 24 saatlik pH Monitorizasyon

 • Gastrointestinal Sistem Darlıkları için Stentleme ve Dilatasyon İşlemleri

 • Biofeedback Tedavisi

www.drsuleymanorman.com

Doç. Dr. Süleyman Orman muayenehanesi ile afiliyedir.


Küçükbakkalköy Mah. Efe Sok. No: 6 Ataşehir/ İstanbul


İrtibat, Randevu ve Fiyat Bilgisi için;

Sekreterya Tel: 0505 868 97 67

e-mail: suleymanorm@hotmail.com

WhatsApp-Logo.png
yl-1.png